Meet the Twins

A Vietnamese translation of this article is available at the bottom of the page.

“Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope.” Maya Angelou

The story of Vũ Nguyễn Hồng Ngọc and Vũ Thị Xuân Mai started with their young mothers choosing to give birth over aborting their pregnancies, and returning to their daily lives after leaving their beautiful children in the loving hands of Sister Maria Daniel Vu Thi Vinh at the Center for Innocent Children (Trường Khuyết Tật Bé Thơ).

Less is known about the circumstances that brought Vu Nguyen Thien An and his twin brother Thien Ân to this world as they weren’t born at the center. Instead, the two boys were found in a basket, crying at the gate of the orphanage on the evening of April 14, 2016. Born prematurely, and only weighing 3kg, the twins were in critical condition and required immediate medical attention.

Sister Vinh rushed the newborn babies to the hospital where they fought for their lives in intensive care. It is very easy to get sick in these conditions and for things to quickly take a turn for the worse. But thanks to the prayers and medical care they received, the boys’ condition gradually improved. They were eventually released from the hospital after 3 months, and returned home to the orphanage.

The brothers are celebrating their 3rd birthday in a few days! They are healthy and happy thanks to the loving care of Sister Vinh and the incredibly dedicated team at the center. Smart and gentle best describe the twins who are very much loved by everyone at the center. As with most kids their ages, they love to play with their friends and enjoy watching cartoons on television.

Despite not being old enough to go to school, they are eager to learn. They are already able to identify colors, speak, are curious about the world around them, and even speak a few English words. I look forward to meeting them in November when Hannah and I return to visit. It will be fun exchanging a few words of English. I suspect that their English will be much better than my Vietnamese!

Every child has their own story. At the Center for Innocent Children, it is a story that often begins with suffering and despair. However, it is also a story that turns into resurgence and hope. From the circumstances that brought them to the center, to the beautiful child they become throughout their journey, each story is worth sharing, and each child deserves a decent childhood, an education, and a chance at a better life.


How Can You Help?

“It is easier to build strong children than to repair broken men.” Frederick Douglass.

Donate

The children from the Center for Innocent Children – like Ngoc, Mai, and the twins – come from many places with different backgrounds and contexts. They have unique personalities and various needs. With our continued support, Sister Vinh will be able to carry forward her quest to help these deserving children. Please consider joining us on this journey by contributing to the Happy Planet Children fundraiser.

Get Involved

Children need champions! Get involved, speak out, volunteer and give every child a fair chance to succeed. We’re looking forward to connecting with you online or in person and joining forces on Facebook and LinkedIn. Please don’t hesitate to contact us if you have any questions or would like to make an offline donation.

Related Stories


Vietnamese Translation

by Ngoctan Trinh

Gặp gỡ cặp song sinh

“Tình yêu không biên giới, nó giúp người ta vượt qua mọi khó khăn, trở ngại với hy vọng đạt được mục đích tối thượng. ” Maya Angelou

Câu chuyện của Vũ Nguyễn Hồng NgọcVũ Thị Xuân Mai bắt đầu với các người mẹ trẻ tuổi đáng thuơng, họ đã lựa chọn để cho các em được chào đời thay vì phá thai. Sau đó họ phải trở về cuộc sống hàng ngày, bỏ lại những đứa trẻ côi cút xinh đẹp trong vòng tay yêu thương của Sơ Maria Daniel Vũ thị Vinh tại Trung tâm cho trẻ em mồ côi (trường Khuyết tật bé thơ).

Không ai biết hoàn cảnh nào đã mang Vũ Nguyễn Thiên An và em trai sinh đôi là Thiên Ân đến thế giới này vì hai em không ra đời ở trung tâm. Thay vào đó, hai em đã được tìm thấy trong một chiếc thúng cũ đang khóc oa oa, bị vứt bỏ ngay tại cổng của trại trẻ mồ côi vào buổi tối ngày 14 tháng 4, 2016. Bị sanh non tháng và chỉ nặng dưới 3kg, cặp song sinh trong tình trạng khá nguy kịch và cần được chăm sóc sức khỏe ngay lập tức.

Sơ Vinh vội vã đem hai em bé song sinh đến bệnh viện nơi các em đã được chăm sóc đặc biệt trong lồng kiếng. Tình trạng thiếu tháng của hai em rất dễ bị nhiễm trùng lây bịnh, làm cho sức khỏe càng tệ hơn. Nhưng nhờ những lời cầu nguyện hàng ngày và nhận được sự chăm sóc cẩn thận mà  tình trạng của hai em đã dần cải thiện. Cuối cùng hai em được xuất viện sau 3 tháng, và trở về ngôi nhà mới là trại trẻ mồ côi.

Hai anh em song sinh đang sắp mừng sinh nhật 3 tuổi trong một vài ngày nữa! Các em được khỏe mạnh và vui vẻ nhờ vào sự tận tụy yêu thương của Sơ Vinh và những người chung quanh hết lòng chăm sóc. Cặp song sinh này rất thông minh và dễ mến nên hai em đón nhận rất nhiều sự thương yêu của tất cả mọi người ở trung tâm. Cũng như hầu hết trẻ em cùng lứa tuổi, hai bé thích chơi với bạn và xem phim hoạt họa trên TV.

Mặc dù chưa đến tuổi đi học, các em rất háo hức tìm hiểu. Hai em biết nhận định màu sắc, tập nói, và rất tò mò về thế giới xung quanh, và thậm chí nói một vài chữ tiếng Anh. Tôi mong muốn gặp hai em trong tháng mười một tới khi Hannah và tôi trở về thăm lai Trung Tâm. Chắc là sẽ rất thú vị khi nghe các em nói một vài từ tiếng Anh. Không chừng tiếng Anh của hai em còn giỏi hơn tiếng Việt của tôi.

Mỗi em đều có cá tính độc đáo và nhu cầu khác nhau. Với sự hỗ trợ liên tục của chúng tôi, Sơ Vinh sẽ có thể tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình để giúp đỡ những trẻ em xứng đáng này. Hãy tham gia cùng chúng tôi trên hành trình này bằng cách đóng góp cho Happy Planet Children 2019. Bằng cách quyên góp cho quỹ từ thiện này, bạn đang đưa ra tuyên bố rằng mặc dù bị gia đình bỏ rơi hay mồ côi vì cha mẹ qua đời, những trẻ em này xứng đáng có một tuổi thơ lành mạnh, được giáo dục và có cơ hội huởng một cuộc sống tốt hơn.

Bạn có thể giúp đỡ như thế nào?

Vũ Nguyễn Thiên An, em trai sinh đôi là Thiên Ân, và những trẻ em khác tại trung tâm đã đến từ nhiều nơi với hoàn cảnh và tình trạng khácnhau. Mỗi em đều có cá tính độc đáo và nhu cầu khác nhau. Với sự hỗ trợ liên tục của chúng tôi, Sơ Vinh sẽ có thể tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình để giúp đỡ những trẻ em xứng đáng này.

Hãy tham gia cùng chúng tôi trên hành trình này bằng cách đóng góp cho Happy Planet Children 2019. Bằng cách quyên góp cho quỹ từ thiện này, bạn đang đưa ra tuyên bố rằng mặc dù bị gia đình bỏ rơi haymồ côi vì cha mẹ qua đời, những trẻ em này xứng đáng có một tuổi thơ lành mạnh, được giáo dục và có cơ hội huởng một cuộc sống tốt hơn.

Sự giúp đỡ của bạn sẽ tạo nên sự khác biệt cho cuộc đời của các em.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s